Ảm đạm condotel

Giao dịch ảm đạm và lượng tồn kho cao, vào khoảng 20.000 căn. Đó là bức tranh trong quý III vừa qua về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng condotel

Đánh giá: Ảm đạm condotel