Tiêu điểm: Kỹ nghệ lừa đảo

Có lẽ, chưa bao giờ số vụ lừa đảo nhà đất lại xảy ra nhiều như hiện nay. Thị trường bất động sản những năm qua phát triển hơn, sôi động hơn nhưng cũng đầy rẫy những phức tạp với sự xuất hiện của hàng loạt các mánh lới, thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Đánh giá: Tiêu điểm: Kỹ nghệ lừa đảo