Lãi suất cho vay hỗ trợ mua nhà là 5%

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 2570 quy định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2019

Đánh giá: Lãi suất cho vay hỗ trợ mua nhà là 5%