Thị trường căn hộ TPHCM cần không có, có không cần