Lộ trình triển khai và độ dài các dự án cao tốc Bắc Nam 2019

Năm nay 2019, ngành giao thông sẽ khởi công 3 dự án cao tốc Bắc Nam và 8 dự án khác đang làm thủ tục đầu tư.

Bộ trưởng GTVT: Cao tốc Bắc-Nam áp dụng tiêu chí mới khi chọn thầu : https://www.bandatnendongnai.vn/tin-tuc/se-khoi-cong-3-du-an-cao-toc-bac-nam-trong-nam-2019/

Đánh giá: Lộ trình triển khai và độ dài các dự án cao tốc Bắc Nam 2019