Bản tin Bất động sản Ngày 26/07/2018

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, Hội An đã và đang thu hút được rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo nên một sức sống mới cho thị trường BĐS nơi đây.

Đánh giá: Bản tin Bất động sản Ngày 26/07/2018