Nam Long công bố hợp tác phát triển giai đoạn 1 khu đô thị Waterpoint