Bản tin Bất động sản Ngày 28/07/2018

Tưởng chừng như quy hoạch và thực hiện quy hoạch luôn là một phạm trù thống nhất không thể tách rời. Tuy nhiên, tại nhiều đô thị lớn ở hà nội hiện nay, hai việc này đang được thực hiện một cách rời rạc. Bởi thế, mới có tình trạng, quy hoạch thì chuẩn nhưng vẫn tắc đường, ngập lụt, quá tải nhà cao tầng trong nội đô.

Đánh giá: Bản tin Bất động sản Ngày 28/07/2018