Bản tin Bất động sản Ngày 27/07/2018

Những năm gần đây, thị trường BĐS ấm lên đã thúc đẩy làn sóng đầu tư theo hình thức BT hay còn gọi là đổi đất lấy hạ tầng tăng mạnh. Làn sóng này không chỉ diễn ra mạnh mẽ tại Hà Nội, TP.HCM mà nở rộ ở rất nhiều địa phương trong cả nước.

Đánh giá: Bản tin Bất động sản Ngày 27/07/2018