Bản tin Bất động sản Ngày 30/07/2018

Có thể thấy thị trường Việt Nam đang rất thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài trong nhiều lĩnh vực kinh tế đặc biệt là BĐS. Vậy lĩnh vực BĐS của chúng ta đang có những thế mạnh nào để trở thành một trong những điểm vàng thu hút đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài? Mời quý vị cùng theo dõi những đánh giá sau.

Đánh giá: Bản tin Bất động sản Ngày 30/07/2018