Bản tin Bất động sản Ngày 31/07/2018

Hạ tầng luôn đóng vai trò là cú hích cho thị trường BĐS, đặc biệt là hệ thống giao thông tại các thành phố lớn. Việc các tuyến đường được triển khai xây dựng đã góp phần rất lớn làm thay đổi bộ mặt và giá trị BĐS tại khu vực quy hoạch.

Đánh giá: Bản tin Bất động sản Ngày 31/07/2018