TP.HCM công khai minh bạch quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp

Từ đây đến năm 2020, TPHCM được chuyển đổi hơn 26 ngàn héc ta đất nông nghiệp, dự kiến sẽ thu về hàng triệu tỷ đồng cho ngân sách. Đây là chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ Tướng Chính Phủ đồng ý. Và mới đây, thành phố đã bắt đầu hoàn thiện pháp lý để chuyển đổi 32 dự án đất nông nghiệp đầu tiên trên địa bàn. Và theo lãnh đạo thành phố, quá trình chuyển đổi này sẽ được thực hiện một cách công khai minh bạch để người dân theo dõi.

Đánh giá: TP.HCM công khai minh bạch quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp