Các “ông lớn” rút, bất động sản Đà Nẵng “hạ nhiệt”

Gần 2 tháng nay, thị trường bất động sản Đà Nẵng trở nên trầm lắng. Nguyên nhân được cho là do các nhóm đầu tư lớn đã rút khỏi thị trường này

Đánh giá: Các “ông lớn” rút, bất động sản Đà Nẵng “hạ nhiệt”