Chủ đầu tư Carina ngừng hỗ trợ cư dân

Sau hơn 4 tháng hỗ trợ cư dân, chủ đầu tư chung cư Carina – Công ty Hùng Thanh đã ra văn bản chấm dứt hỗ trợ với lý do “để tập trung toàn lực cho việc sửa chữa toà nhà”.

Đánh giá: Chủ đầu tư Carina ngừng hỗ trợ cư dân