Chủ đầu tư Carina lý giải việc ngừng hỗ trợ cư dâ

Việc chủ đầu tư Carina thông báo ngừng hỗ trợ cư dân khiến nhiều người không đồng tình, thậm chí có người còn bị bất ngờ, chưa hề biết về việc này. Vậy đại diện công ty Hùng Thanh – chủ đầu tư Carina lý giải thế nào?

Đánh giá: Chủ đầu tư Carina lý giải việc ngừng hỗ trợ cư dâ